Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Gåshaga

Contact

Address

Värdshusvägen 3-5
181 66 Lidingö

Principal

Ferdie Sevilla

ferdie.sevilla@futuraskolan.se

+46 (0) 767-23 30 29

Vice Principal

Monica Nydahl

monica.nydahl@futuraskolan.se

+46 (0) 707-95 23 49

School Administrator

Sha Malla Tu Oveross

gashaga@futuraskolan.se

+46 (0) 731-54 43 87

After school activities (Fritids F-klass)

fritids.gashaga@futuraskolan.se

+46 (0) 721-65 28 57

After school activities (Fritids grade 1 to 4)

fritids.gashaga@futuraskolan.se

+46 (0) 707-76 57 70